เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

  1. บริษัทฯ จะรับประกันฟิล์มกรองแสงตลอดอายุรับประกันที่ระบุอยู่ในใบรับประกัน ที่ทางบริษัทออกให้
  2. การรับประกันคุณภาพของฟิล์มกรองแสง จะครอบคลุมถึงการเกิดฟองอากาศ การเสื่อมคุณภาพของกาว เนื้อฟิล์มหลุดล่อน หรือ แตกกรอบ และการเปลี่ยนสีอย่างเห็นได้ชัด
  3. บริษัทฯ จะรับประกันความเสียหายที่เกิดจากคุณภาพของฟิล์มกรองแสงเท่านั้น ไม่นับรวมถึงความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้อง เช่น ความเสียหายที่เกิดจากการขูด ลอก ขัด และความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ และภัยพิบัติ
  4. การรับประกันการติดตั้ง จะรับประกันและแก้ไขข้อบกพร่องจากการติดตั้ง ภายหลังจากการติดตั้งเสร็จสิ้นภายใน 7 วัน หากพบข้อบกพร่องสามารถแจ้งให้ทางบริษัททราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขได้
  5. การรับประกันฟิล์มกรองแสงจากทางบริษัทฯ ไม่สามารถโอน หรือเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ได้

วิธีดูแลรักษาฟิล์ม

  1. การติดตั้งฟิล์มกรองแสงจะใช้แชมพูอ่อนๆ ผสมน้ำฉีดเพื่อทำความสะอาดกระจกและฉีดก่อนติดฟิล์ม เพื่อให้สามารถเลื่อนฟิล์มได้ แล้วจึงรีดน้ำออก ดังนั้นหากเกิดไอน้ำ ฝ้า หรือคราบน้ำ ที่กระจก อาการเหล่านี้จะหายไปเองภายใน 1-2 อาทิตย์
  2. ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดกระจกที่มีส่วนผสมของสารแอมโมเนีย เช็ด ล้าง กระจกที่ติดฟิล์มโดยเด็ดขาด
  3. ห้ามใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ ผ้าหยาบ ขนแปลง สก็อตไบร์ท หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีลักษณะผิวหยาบกระด้าง หรือมีคม เช็ดถูบนแผ่นฟิล์ม เพราะจะทำให้แผ่นฟิล์มเกิดความเสียหายได้
  4. การทำความสะอาดกระจกที่ติดฟิล์มกรองแสง ควรใช้ผ้านุ่มที่สะอาด ปราศจากฝุ่น ผง ชุบน้ำ หรือสบู่อ่อนๆ เช็ดทำความสะอาด จะช่วยยืดอายุการใช้งานของฟิล์มกรองแสง