เคล็ดลับการเลือกฟิล์มกรองแสงสำหรับอาคาร

เคล็ดลับการเลือกฟิล์มกรองแสงสำหรับอาคาร (Tips for choosing the film.)

ปัจุบันผู้บริโภคมีความตระหนักถึงความจำเป็นในการ ติดตั้งฟิล์มกรองแสงอาคาร สำนักงาน และที่พักอาศัย มากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันตัวอาคารได้ออกแบบให้มีกระจกเยอะ เพื่อเปิดรับแสงสว่างจากภายนอกเข้ามาภายในอาคาร ทำให้ความร้อนที่มากับแสงแดดสร้างปัญหาให้แก่ผู้อยู่อาศัยหรือผู้ปฏิบัติงาน ฟิล์มกรองแสงติดอาคาร จึงเป็นทางเลือกที่สามารถแก้ปัญหาได้ ซึ่งมีข้อแนะนำในการเลือก ฟิล์มกรองแสงสำหรับอาคาร ฟิล์มติดกระจกบ้าน ดังนี้

1. เลือก % แสงส่องผ่าน ควรเลือกตามวัตถุประสงค์การใช้งาน

1.1 ร้านค้า ที่ต้องการโชว์ สินค้าภายในร้าน หรือ ร้านกาแฟ ที่ต้องการโชว์บรรยากาศภายใน ควรเลือก ฟิล์มกรองแสงอาคาร ทีมี % แสงส่องผ่าน ตั้งแต่ 45% ขึ้นไป
1.2 บ้าน หรือ สำนักงาน ที่ต้องการลดความร้อนจากแสงแดด แต่ไม่อยากให้ภายในห้องดูมืด หรือ ทึบจนเกินไป ควรเลือก ฟิล์มกรองแสงอาคาร ฟิล์มกระจกบ้าน ทีมี % แสงส่องผ่าน ประมาณ 15-40%
1.3 อาคาร หรือ สำนักงาน ที่ต้องการลดความร้อนและแสงจ้าจากแสงแดดให้ได้มาก ควรเลือก ฟิล์มกรองแสงอาคาร ที่มี % แสงส่องผ่านประมาณ 5-15% และมีเงาสะท้อน เพื่อช่วยลดความร้อน

2. เปรียบเทียบค่าการลดความร้อน ควรเปรียบเทียบจาก ค่าการป้องกันรังสี Infrared เนื่องจากรังสี Infrared มีสัดส่วนถึง 53% จากคลื่นความร้อนที่มากับแสงแดด การลดรังสี Infrared ได้มาก หมายความว่าสามารถลดความร้อนได้มากเช่นกัน

3. อายุการใช้งาน ฟิล์มกรองแสงอาคาร ฟิล์มติดกระจกบ้าน ฟิล์มกรองแสงแต่ละประเภทจะมีอายุการใช้งานที่แตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับ เทคโนโลยีในการผลิต และ material ที่ใช้ในการผลิต ควรเลือก ฟิล์มกรองแสงอาคาร ฟิล์มติดกระจกบ้าน ให้เหมาะสมกับอายุการใช้งาน และงบประมาณที่ตั้งไว้

Scroll to Top