ข่าวสาร (ความรู้)

เคล็ดลับการเลือกฟิล์มกรองแสงสำหรับอาคาร

เคล็ดลับการเลือกฟิล์มกรองแสงสำหรับอาคาร (Tips for choosing the film.) ปัจุบันผู้บริโภคมีความตระหนักถึงความจำเป็นในการ ติดตั้งฟิล์มกรองแสงอาคาร สำนักงาน และที่พักอาศัย มากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันตัวอาคารได้ออกแบบให้มีกระจกเยอะ เพื่อเปิดรับแสงสว่างจากภายนอกเข้ามาภายในอาคาร ทำให้ความร้อนที่มากับแสงแดดสร้างปัญหาให้แก่ผู้อยู่อาศัยหรือผู้ปฏิบัติงาน ฟิล์มกรองแสงติดอาคาร จึงเป็นทางเลือกที่สามารถแก้ปัญหาได้ ซึ่งมีข้อแนะนำในการเลือก ฟิล์มกรองแสงสำหรับอาคาร ฟิล์มติดกระจกบ้าน ดังนี้ 1. เลือก % แสงส่องผ่าน ควรเลือกตามวัตถุประสงค์การใช้งาน 1.1 ร้านค้า

Read More »

ประโยชน์ของฟิล์มกรองแสง

ประโยชน์ของฟิล์มกรองแสง (The benefits of window film) 1. ลดความร้อน ฟิล์มกรองแสง ทำหน้าที่ลดความร้อนก่อนที่จะเข้ามาภายในอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การอยู่อาศัย หรือปฏิบัติงานภายในอาคาร สะดวกสบายขึ้น 2. ลดเเสงจ้า ฟิล์มกรองแสงสามารถลดเเสงจ้าที่เข้ามาภายในอาคาร ซึ่งทำให้เกิดอาการเคืองตา ส่งผลกระทบต่อการทำงานได้ เมื่อติดตั้งฟิล์มกรองแสงแล้ว ทำให้การปฏิบัติงานได้สบายขึ้น และสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้อย่างสบายตา แม้ในเวลากลางวัน 3. รักษาวัสดุตกแต่งภายในบ้าน หรือสำนักงาน

Read More »

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ คลื่นความร้อนจากแสงอาทิตย์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคลื่น ความร้อนจากแสงอาทิตย์ จากรูปภาพแสดงสัญลักษณ์ขององค์ประกอบของคลื่นความร้อนที่มากับแสงแดดจากดวงอาทิตย์ที่ส่องลงมายังพื้นโลก สามารถแยกออกได้ 3 ส่วน ซึ่งมีทั้งมองเห็นด้วยตาเปล่า และมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แสงสว่าง (Visible light) มีความยาวของคลื่นแสงอยู่ในช่วง 370-780 นาโนเมตร ก็คือแสงสว่างของแสงแดดโดยทั่วไปที่เราสามารถมองได้ โดยคิดเป็น 44% ของแสงแดดจากดวงอาทิตย์ รังสีอินฟราเรด (Infrared rays) หรือรังสีความร้อน มีความยาวของคลื่นแสง 780 นาโนเมตร

Read More »
Scroll to Top