Nano Ceramic Series

Nano Ceramic films

NC 70

NC 55 ​

NC 35

NC 18

NC 08

Specifications NC 70 NC 55 NC 35 NC 18 NC 08
% แสงส่องผ่าน 70% 59% 35% 18% 8%
% แสงสะท้อน – ภายใน 4% 6% 5% 6% 6%
% แสงสะท้อน – ภายนอก 4% 6% 5% 6% 6%
การป้องกันรังสีอินฟาเรด 94% 94% 94% 94% 94%
การป้องกันรังสียูวี 99% 99% 99% 99% 99%
การลดความร้อนรวม 58% 61% 68% 78% 83%

รับประกัน 7 ปี