Reflective & Colour Series

Reflective & Colour Series

Reflective & Colour films

Silver 50

Silver 40

Silver 20

Silver blue 10

SILVER BLUE 5

RD40 GRN

RD20 GRN

RD20 BLK

RD05 BLK

BLACK OUT

Specifications Silver 50 Silver 40 Silver 20 Silver blue 10 Silver blue 5
% แสงส่องผ่าน 55% 45% 22% 15% 8%
% แสงสะท้อน – ภายนอก 15% 15% 58% 55% 60%
การป้องกันรังสีอินฟราเรด 50% 62% 80% 80% 80%
การป้องกันรังสียูวี 99% 99% 99% 99% 99%
การลดความร้อนรวม 50% 59% 72% 76% 80%
Specifications RD40 GRN RD20 GRN RD20 BLK RD05 BLK BLACK OUT
% แสงส่องผ่าน 45% 20% 17% 5% 0%
% แสงสะท้อน – ภายนอก 12% 15% 10% 9% 7%
การป้องกันรังสีอินฟราเรด 48% 55% 43% 50% 100%
การป้องกันรังสียูวี 99% 99% 99% 99% 100%
การลดความร้อนรวม 50% 60% 60% 63% 95%

รับประกัน 5 ปี

Scroll to Top