Decorative Series (ฟิล์มฝ้าตกแต่ง)

 

Decorative Series

ฟิล์มฝ้าตกแต่งอาคาร

– ช่วยบังสายตา
– ตกแต่งได้ทั้ง ภายใน และภายนอก
– เพิ่มความสวยงามและความเป็นส่วนตัว
– ป้องกันรังสี UV 99%

 

Scroll to Top