ติดฟิล์มกระจก บริษัทAPE คู้บอน39 / MAXGUARD BLACK 05

เนื่องจากตัวอาคารตั้งอยู่ในที่โล่งและออกแบบให้มีกระจกรอบด้าน เพื่อความโปร่ง แต่ในเวลากลางวันแสงแดดส่องเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดความร้อนสะสมภายในอาคาร และแสงรบกวนสายตาทำให้เวลาทำงาน พนักงานไม่สามารถทำงานได้ จึงจำเป็นต้องติดฟิล์มกรองแสงเพื่อช่วยลดความร้อนและลดแสงภายใน โดยเลือกใช้เป็นฟิล์มกรองแสง ที่สามารถลดแสงได้มาก และลดความร้อนได้ดี จึงเลือกเป็น MAXGUARD รุ่น BLACK 05 ซึ่งตรงกับความต้องการของลูกค้า คือ มีเปอร์เซ็นต์แสงส่องผ่าน 5% และป้องกันรังสี Infrared ไดสูงถึง75% ในขณะที่มีเงาสะท้อนที่ตำ่เพียง 7% เท่านั้น

สเปค ฟิล์มกรองแสงอาคาร MAXGUARD BLACK 05

  • มีค่าแสงส่องผ่าน 5%
  • ป้องกันรังสี Infrared 75%
  • ป้องกันรังสี UV 99%
  • แสงสะท้อนภายใน 7%
  • แสงสะท้อนภายนอก 7%
  • ค่าลดความร้อนรวม 68%
  • ระยะเวลารับประกัน 7 ปี

Scroll to Top