ติดฟิล์มกระจกอาคาร สำนักงาน AKTIO THAILAND บางนา / MAXGUARD STEEL05

 

ที่ AKTIO ได้เคย ติดตั้งฟิล์มกรองแสงอาคาร มาก่อนแล้ว แต่เนื่องจากว่าฟิล์มกรองแสงเก่าเสื่อมสภาพ ทำให้ในช่วงเวลาแดดจัด ภายในออฟฟิศร้อนอบอ้าว และแสงจ้าทำงานลำบาก จึงตัดสินใจ ติดตั้งฟิล์มกรองแสงอาคาร ฟิล์มกรองแสงอาคาร ที่เลือกใช้เป็นของ MAXGUARD รุ่น STEEL05 ซึ่งเป็น ฟิล์มกรองแสงสำหรับอาคาร โดยตรง ด้วยประสิทธิภาพในการลดความร้อน และลดแสงจ้าได้ดี อีกทั้งยังมีอายุการใช้งานยาวนาน 7-10 ปี โดย

  • มีค่าแสงส่องผ่าน 5%
  • ป้องกันรังสี Infrared 90%
  • ป้องกันรังสี UV 99%
  • มีค่าแสงสะท้อน 22%
  • ค่าลดความร้อนรวม 83%
  • ระยะเวลารับประกัน 7 ปี

%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9f%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b9%8c%e0%b8%a1-aktio4

%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9f%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b9%8c%e0%b8%a1-aktio5

%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9f%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b9%8c%e0%b8%a1-aktio6

%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9f%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b9%8c%e0%b8%a1-aktio7

%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9f%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b9%8c%e0%b8%a1-aktio8

%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9f%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b9%8c%e0%b8%a1-aktio3

%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9f%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b9%8c%e0%b8%a1-aktio2

%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9f%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b9%8c%e0%b8%a1-aktio1