เกี่ยวกับเรา

บริษัท เค ออโต้ ดีล เทรดดิ้ง จำกัด

ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2555 เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย สินค้าประดับยนต์ และ ฟิล์มกรองแสง ต่อมาได้ปรับเปลี่ยนธุรกิจเป็น นำเข้า จัดจำหน่าย และติดตั้งฟิล์มกรองแสงอาคาร ภายใต้แบรนด์ MAXGUARD Building Film โดยได้ทำการคัดเลือกสินค้าที่ดี มีคุณภาพสูง มีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน และงบประมาณที่ตั้งไว้
จากประสบการณ์ในการ นำเข้า จัดจำหน่าย และติดตั้งฟิล์มกรองแสงอาคาร นับพันโครงการ ทำให้บริษัทฯ มีชำนาญเกี่ยวกับฟิล์มกรองแสงอาคาร ซึ่งทำให้ลูกค้าได้รับบริการติดตั้งฟิล์มกรองแสงอาคารที่มีคุณภาพสูง ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ จากประสบการณ์ในการ นำเข้า จัดจำหน่าย และติดตั้งฟิล์มกรองแสงอาคาร นับพันโครงการ ทำให้บริษัทฯ มีชำนาญเกี่ยวกับฟิล์มกรองแสงอาคาร ซึ่งทำให้ลูกค้าได้รับบริการติดตั้งฟิล์มกรองแสงอาคารที่มีคุณภาพสูง ตามงบประมาณที่ตั้งไว้
บริษัทยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องการคัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพดี มีนวัตกรรมใหม่ๆ พร้อมกับการพัฒนาทีมงานติดตั้ง และการบริการหลังการขายที่ดี ทั้งนี้เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยยึดนโยบายหลักดังนี้

Hight value

บริษัทฯ คัดเลือกและนำเข้า ฟิล์มกรองแสงติดอาคาร ฟิล์มติดกระจกบ้าน โดยตรง ทำให้ลูกค้าได้รับ ฟิล์มกรองแสงติดอาคาร ที่คุ้มค่าคุ้มราคา

Low heat

บริษัทฯ ได้คัดเลือก ฟิล์มกรองแสงอาคาร ฟิล์มติดกระจกบ้าน ที่มีกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย และใช้ Materials คุณภาพสูงในการผลิต ทำให้ได้ ฟิล์มกรองแสงสำหรับอาคาร ที่สามารถลดความร้อนได้สูง

Long lasting

ด้วยเทคโนโลยีในการผลิต อาทิ Metallization Film , Coating Film Multi Layer , Sputtering Film และ Materials ที่ใช้ในการผลิต เช่น เซรามิค ทำให้ได้ ฟิล์มกรองแสงสำหรับอาคาร ฟิล์มติดกระจกบ้าน ที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ส่งผลทำให้ลูกค้าไม่ต้องเปลี่ยนฟิล์มบ่อยๆ

Scroll to Top