ติดฟิล์มอาคารที่ สทช. คลอง 6 ธัญบุรี / MAXGUARD STEEL05

ที่ สทช. ได้สร้าง อาคารปฏิบัติการด้านจุลินทรีย์ เพื่อเป็นห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับจุลินทรีย์ แต่ภายในอาคารแดดเข้าค่อนข้างแรง ทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานไม่สะดวก จึงติดตั้งฟิล์มกรองแสงอาคาร เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ฟิล์มกรองแสงอาคาร ที่เลือกใช้เป็น MAXGUARD รุ่น Steel05 ซึ่งเป็นฟิล์มกรองแสงที่มีคุณสมบัติลดแสง และลดความร้อนได้ดี โดยมีสเปคดังนี้

สเปคฟิล์มกรองแสงอาคาร MAXGUARD รุ่น STEEL05

  • มีค่าแสงส่องผ่าน 5%
  • ป้องกันรังสี Infrared 90%
  • ป้องกันรังสี UV 99%
  • มีค่าแสงสะท้อนภายใน 20%
  • มีค่าแสงสะท้อนภายนอก 22%
  • ค่าลดความร้อนรวม 83%
  • ระยะเวลารับประกัน 7 ปี

Scroll to Top