ติดฟิล์มอาคารประติมากรรมขุนหลวงพระงั่วฯสุพรรณบุรี / Maxguard NC35

อาคารสร้างใหม่ เพื่อป้องกันความร้อนที่เข้ามาทางด้านหน้า แต่ไม่ต้องการให้ดูทึบจนเกินไป จึงเลือกติดฟิล์มกรองแสงอาคาร Maxguard รุ่น NC35 ซึ่งเป็นฟิล์ม Nano Ceramic เนื้อฟิล์มใสเคลียร์ ลดความร้อนได้ดี

สเปค ฟิล์มกรองแสงอาคาร MAXGUARD รุ่น NC35

  • มีค่าแสงส่องผ่าน 35%
  • ป้องกันรังสี Infrared 94%
  • แสงสะท้อนภายนอก 5%
  • ป้องกันรังสี UV 99%
  • ค่าลดความร้อนรวม 68%
  • ระยะเวลารับประกัน 7 ปี

Scroll to Top