ติดฟิล์มฝ้า พฤกษา พรีคาสท์ นวนคร / MAXGUARD FROSTED WHITE

อฟฟิศของโรงงาน6 ที่พฤกษา พรีคาสท์ นวนคร มีทั้งห้องประชุมและห้องผู้บริหาร การมีกระจกโล่งๆทำให้ขาดความเป็นส่วนตัว โดยเฉพาะเวลาประชุม จึงตัดสินใจติดฟิล์มฝ้า MAXGUARD รุ่น Frosted white เพื่อสร้างความเป็นส่วนตัว และเพิ่มความสวยงาม

สเปค มีดังนี้

  • มีค่าแสงส่องผ่าน 50%
  • ป้องกันรังสี UV 99%
  • ระยะเวลารับประกัน 5 ปี

%e0%b8%9e%e0%b8%a4%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%97%e0%b9%8c2

%e0%b8%9e%e0%b8%a4%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%97%e0%b9%8c3

%e0%b8%9e%e0%b8%a4%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%97%e0%b9%8c4

%e0%b8%9e%e0%b8%a4%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%97%e0%b9%8c5